Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy budynku jest kolejnym etapem projektu budowlanego. Rozbudowany jest on o elementy, które są niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych, takie jak szczegółowe rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, zestawienia stolarek okiennej i drzwiowej, rysunki detali architektonicznych czy dobór wszystkich materiałów użytych w projekcie.

Projekt wykonawczy zawiera również projekty instalacji wewnętrznych budynku, między innymi rozmieszczenie opraw oświetleniowych, dobór i rozmieszczenie grzejników, projekt wentylacji mechanicznej itp. W szczególności dla najbardziej wymagających inwestorów przygotowujemy projekt całego systemu ‘domu inteligentnego’.

Po wykonaniu projektu wykonawczego, na życzenie inwestora, pełnimy nadzór autorski nad realizacją projektu lub zajmujemy się pełną koordynacją prac budowlanych.

ZAKRES projektu wykonawczego:

 • 1. Projekt wykonawczy architektury
  • – Opis techniczny
  • – Rzuty poszczególnych kondygnacji
  • – Elewacje
  • – Charakterystyczne przekroje
  • – Detale architektoniczne
  • – Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
 • 2. Projekt wykonawczy konstrukcji
 • 3. Projekty wykonawcze instalacji wewnętrznych budynku
  • – Instalacji teletechnicznej
  • – Instalacji elektrycznej
  • – Instalacji wodno – kanalizacyjnej
  • – Instalacji centralnego ogrzewania
  • – Instalacji wentylacji mechanicznej