Projekt budowlany

Sporządzamy projekty budowlane budynków w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. nr 2002 poz. 2072) i stanowiące podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomagamy w skompletowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych w projekcie budowlanym takich jak: uzyskanie warunków zabudowy, sporządzenie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych itp. Pomagamy również w załatwianiu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Możemy również, na podstawie pełnomocnictwa przekazanego przez klienta, całkowicie przejąć załatwianie formalności niezbędnych do skompletowania dokumentacji projektowej i uzyskana pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, na życzenie inwestora, pełnimy nadzór autorski nad realizacją projektu lub zajmujemy się pełną koordynacją prac budowlanych.

ZAKRES projektu budowlanego:

 • 1.Projekt zagospodarowania terenu z projektem przyłączy zewnętrznych
 • 2.Projekt architektoniczny
  • – Opis techniczny
  • – Rzuty poszczególnych kondygnacji
  • – Charakterystyczne przekroje
  • – Elewacje
 • 3.Projekt konstrukcyjny
 • 4.Materiały dodatkowe
  • – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy
  • – Badania geotechniczne
  • – Projekt lokalizacji zjazdu
  • – Charakterystyka energetyczna
  • – Analiza porównawczo-środowiskowa
 • 5.Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę